Areszt Śledczy w Hajnówce

Warszawska 67
17-200 Hajnówka
woj. podlaskie
Zobacz na mapie
telefon:85 6832007
e-mail:as_hajnowka@sw.gov.pl
widzenia:

Skazani osadzeni w pawilonie A odbywają widzenia w poniedziałki i soboty w godzinach 8.00-14.00. Ponadto widzeń udziela się w drugi dzień Wielkanocy oraz niżej wymienione dni ustawowo wolne od pracy, pod warunkiem, że nie będą one wypadały w piątki i niedziele, czyli dni w których udziela się widzeń skazanym z pawilonu "B" t.j.:
• 1 stycznia – Nowy Rok,
• 1 maja,
• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
w godzinach 08.00 – 14.00.

Tymczasowo aresztowani odbywają widzenia w poniedziałki i soboty w godzinach 14.00 – 16.30. Ponadto tymczasowo aresztowanym widzeń udziela się w drugi dzień Wielkanocy oraz niżej wymienione dni ustawowo wolne od pracy pod warunkiem, że nie będą one wypadały w piątki i niedziele, czyli dni w których udziela się widzeń skazanym z pawilonu "B" t.j.:
• 1 stycznia – Nowy Rok,
• 1 maja,
• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
w godzinach 14.00 – 16.30.

Skazani osadzeni w pawilonie B odbywają widzenia w piątki i niedziele w godzinach 8.00 – 15.00. Ponadto skazanym widzeń udziela się, w niżej wymienione dni ustawowo wolne od pracy pod warunkiem, że nie będą one wypadały w soboty i poniedziałki, czyli dni w których udziela się widzeń skazanym z pawilonu "A" tj.:

• 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
• 3 maja,
• 26 grudnia – Święto Bożego Narodzenia
w godzinach 8.00 – 15.00.

Widzeń nie udziela się w pierwszy dzień Wielkanocy i pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Rejestracja widzeń odbywa się wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, w godzinach 8:30 – 13:00 od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu 85 739 19 56.
Rejestracji należy dokonać tydzień przed widzeniem.

Areszt Śledczy w Hajnówce

Areszt Śledczy w Hajnówce, od 1975 roku działał tu oddział zewnętrzny Aresztu Śledczego w Białymstoku, gdzie karę odbywali skazani recydywiści. Byli oni zatrudnieni przy budowie Szkoły Podstawowej Nr 6, miejskiego szpitala oraz osiedla mieszkaniowego, a w oddziale przebywało 280 skazanych. W 1988 roku oddano do użytku nowy, dwukondygnacyjny budynek administracyjny, mieszczący pokoje przesłuchań, salę widzeń, salę multimedialną oraz inne pomieszczenia. W 1996 roku ukończono budowę budynku socjalnego, który znajduje się poza obrębem aresztu. Znajdują się tam garaże, warsztat samochodowy, pokoje noclegowe, sala odpraw i poczekalnia dla odwiedzających.

Obecnie Areszt Śledczy w Hajnówce oprócz oddziału śledczego dla mężczyzn, posiada oddziały dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy w zakładzie typu zamkniętego oraz półotwartego. Większość z tych osadzonych odbywa długoterminowe wyroki za przestępstwa o wysokim stopniu szkodliwości społecznej lub wykazuje problemy wychowawcze. Zakład dysponuje 486 miejscami zakwaterowania w dwóch pawilonach.

Infrastruktura i udogodnienia

Areszt wyposażony jest w pięć świetlic, bibliotekę centralną i punkt biblioteczny, boisko oraz salę multimedialną. Skazani mają dostęp do telewizji z podstawowymi kanałami oraz radiowęzła, który nadaje audycje przygotowane przez wychowawcę oraz retransmitowane słuchowiska. Osadzeni mogą korzystać z ekumenicznej kaplicy, gdzie odbywają się msze święte oraz nabożeństwa rzymsko-katolickie i prawosławne. Organizowane są również ekumeniczne spotkania rodzin ze skazanymi.

Działalność resocjalizacyjna

Areszt Śledczy w Hajnówce realizuje szeroki zakres programów resocjalizacyjnych, w tym:

  • Programy informacyjno-edukacyjne o zagrożeniach związanych z narkotykami i alkoholem: prowadzone przez psychologów, często stanowią wstęp do terapii.
  • Program readaptacji społecznej poprzez edukację artystyczną „Katharsis”: zajęcia plastyczne kształtujące pożądane postawy społeczne.
  • Program „Przyjaciele, czyli pies w celi”: dogoterapia wspomagająca resocjalizację, pomagająca w nawiązywaniu kontaktów i nauce odpowiedzialności.

Zatrudnienie osadzonych

Ponad połowa skazanych w Areszcie Śledczym w Hajnówce jest skierowana do pracy, zarówno wewnątrz aresztu (prace gospodarczo-porządkowe w warsztatach, kuchni, kotłowni, bibliotece i radiowęźle), jak i poza nim, gdzie pracują bez konwojenta. Areszt współpracuje z wieloma lokalnymi instytucjami i organizacjami, realizując rządowy program „Praca dla więźniów”.

Współpraca z lokalnymi instytucjami

Areszt ściśle współpracuje z instytucjami działającymi na terenie miasta i powiatu hajnowskiego, w tym z Białowieskim Parkiem Narodowym, szkołami, przedszkolami oraz samorządami.

Tradycje i inicjatywy

W hajnowskim areszcie odbywają się różnorodne inicjatywy o wieloletnich tradycjach, takie jak udział funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w Pieszej Pielgrzymce Służb Mundurowych na Świętą Górę Grabarkę oraz Ogólnopolski Konkurs „Bajka” popularyzujący literaturę wśród osadzonych. W 2017 roku areszt otrzymał sztandar, symbolizujący uznanie za służbę dla Ojczyzny.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Hajnówka | e-Paczka Hajnówka | Wypiska Hajnówka | Widzenia Hajnówka

Areszt Śledczy w Hajnówce - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›