Areszt Śledczy w Grójcu

Armii Krajowej 21
05-600 Grójec
woj. mazowieckie
Zobacz na mapie
telefon:(48) 664-20-52 / (48) 664-27-25
e-mail:as_grojec@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia udzielane są w:
Czwartki i niedziele.

Widzenia dla osadzonych wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania odbywać się będą w czwartki oraz pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.

Widzenia udzielane są w godzinach:
8.45-9.45, 10.15-11.15, 11.45-12.45, 13.15-115, 14.45-15.45.

Zgłoszenia na widzenia dokonywane są telefonicznie pod numerem telefonu: 666 070 639 w poniedziałki, wtorki , środy i piątki, w godzinach 9.00 - 13.00, oraz w czwartki w godzinach 13:00-16:00, najpóźniej w dniu poprzedzającym widzenie.

Osoby, które dokonały telefonicznego zgłoszenia na widzenie zobowiązane są do stawienia się do Aresztu 20 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia.

Areszt Śledczy w Grójcu, zlokalizowany przy ul. Armii Krajowej 21 w Grójcu, jest miejscem przebywania tymczasowo aresztowanych mężczyzn, którzy pozostają do dyspozycji Prokuratury Rejonowej oraz Sądów Rejonowych w Grójcu i Piasecznie. Ponadto, przebywają tu skazani, wobec których toczy się postępowanie przed wymienionymi organami, bez zastosowania tymczasowego aresztowania, oraz skazani zakwalifikowani do odbywania kary w półotwartym zakładzie karnym dla recydywistów.

Areszt Śledczy w Grójcu posiada pawilon dla tymczasowo aresztowanych oraz pawilon dla skazanych w półotwartym zakładzie karnym dla recydywistów, łącznie mogący pomieścić 219 osób.

Historia Aresztu Śledczego w Grójcu sięga XIX wieku, kiedy przy Sądach Grodzkich funkcjonowały więzienia śledcze. W latach 1939-1945 przetrzymywano tu więźniów politycznych oraz członków podziemia, którzy byli transportowani do innych jednostek w Warszawie lub Radomiu. Po II wojnie światowej zakład nosił nazwę Więzienie w Grójcu, zmienioną w 1968 roku na Areszt Śledczy w Grójcu.

Na mocy zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 3 września 2012 roku, w Stawiszynie utworzono Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu. Dotychczas Stawiszyn funkcjonował jako Schronisko dla Nieletnich, a proces jego przekształcania w oddział zewnętrzny rozpoczął się w lipcu 2012 roku.

Oddział zewnętrzny w Stawiszynie, przeznaczony dla recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach półotwartych, może pomieścić 181 osób od 18 listopada 2013 roku. Kadrę stanowią zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy cywilni. Oddział zewnętrzny dysponuje rozległym terenem z odpowiednią infrastrukturą i bazą lokalową, co umożliwia prowadzenie różnorodnych działań resocjalizacyjnych, w tym kursów zawodowych i programów readaptacji społecznej skazanych. Ważnym aspektem działalności Oddziału jest współpraca z instytucjami samorządowymi i państwowymi, w ramach której skazani świadczą pracę.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Grójec | e-Paczka Grójec | Wypiska Grójec | Widzenia Grójec

Areszt Śledczy w Grójcu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›