Areszt Śledczy w Dzierżoniowie

Ząbkowicka 53
58-200 Dzierżoniów
woj. dolnośląskie
Zobacz na mapie
telefon:74 832 48 52
e-mail:as_dzierzoniow@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia dla skazanych udzielane będą w każdy czwartek w godzinach od 8:00 do 14:00 i w każdą niedzielę oraz Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia w godzinach od 9:30 do15:00.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych (za zgodą organu dysponującego) będą udzielane w każdy czwartek w godzinach od 14:00 do 15:00 i niedzielę oraz Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia w godzinach od 8:00 do 9:00.

Widzenia bez osoby dozorującej udzielane są w sali widzeń w środy w godzinach od 09:00 do 12:00.

Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, udzielane są w środy w godzinach od 09:00 do 12:00 i od 14:00 do 16:00.

Ustalenie dnia i godziny widzenia jest możliwe telefonicznie pod numerem: 748548150 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_asdzierzoniow@sw.gov.pl, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zapisy na widzenia realizowane w czwartek będą ustalane w środy oraz widzenia realizowane w niedzielę będą ustalane w piątki.

Zapisy na widzenia za pomocą poczty elektronicznej wymagają potwierdzenia, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nie zostały potwierdzone nie będą realizowane.

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie jest jednostką podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Jest przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn oraz skazanych odbywających karę po raz pierwszy oraz młodocianych. Całkowita pojemność aresztu wynosi 355 miejsc, z czego 216 miejsc jest w głównym budynku w Dzierżoniowie, a pozostałe 139 miejsc w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej.

Historia i lokalizacja:

Areszt znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego. Pierwotnie więzienie w Dzierżoniowie zostało zbudowane na początku XX wieku, a projekt więzienia celkowego został opracowany w 1900 roku w Berlinie dla Reichenbach. Po II wojnie światowej obiekt zachował swoje pierwotne przeznaczenie pod zarządem polskim, a areszt śledczy działa nieprzerwanie od lat czterdziestych.

Warunki pobytu:

Osadzeni w dzierżoniowskim areszcie mają dostęp do różnych udogodnień i zajęć. Mogą korzystać z księgozbioru bibliotecznego, sali edukacyjnej, świetlicy oraz placu sportowo-rekreacyjnego. Istnieje także kaplica, gdzie odbywają się posługi duszpasterskie. Opiekę medyczną zapewnia lekarz i pielęgniarki, a izba chorych jest przystosowana do pomieszczenia 5 pacjentów.

Oddział zewnętrzny w Piławie Dolnej:

W 1977 roku uruchomiono oddział zewnętrzny w Piławie Dolnej, gdzie skazani pracowali w gospodarstwie rolnym przywiązonym do aresztu.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Dzierżoniów | e-Paczka Dzierżoniów | Wypiska Dzierżoniów | Widzenia Dzierżoniów

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›