Areszt Śledczy Tarnowskie Góry

Opolska 17a
42-600 Tarnowskie Góry
woj. śląskie
Zobacz na mapie
telefon:(32) 392-75-00
e-mail:as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl
widzenia:

Ustalenie dnia i godziny widzenia będzie możliwe pod numerem telefonu:

(32) 381-80-86 oraz (32) 381-80-87 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia.tarnowskie.gory@sw.gov.pl, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem, telefon czynny w dniach udzielania widzeń w godzinach 8:00 – 13:00

Widzenia dla skazanych udzielane są w dniach: wtorek, czwartek oraz druga, trzecia i czwarta niedziela miesiąca w/g porzadku alfabetycznego w godzinach: 8:00 – 15:00.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych udzielane są w środę i pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach: 8:00-15:00.
8:00 - 15:00

Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach

Przeznaczenie i pojemność:

Areszt Śledczy Tarnowskie Góry podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Może pomieścić jednorazowo 428 osadzonych. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości, jest to zamknięta jednostka penitencjarna dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Ponadto, funkcjonuje tutaj również zakład karny typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów.

Lokalizacja i struktura:

Areszt mieści się w centrum Tarnowskich Gór przy ul. Opolskiej 17a, zajmując obszar 8184 m². Kompleks znajduje się pomiędzy budynkami Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej oraz Kościołem Matki Boskiej Królowej Pokoju.

Zabudowa:

  • Starsza część jednostki, pawilon mieszkalny „A”, wybudowana w 1895 roku, tworzy bryłę w kształcie litery „T” i jest wykonana z cegły ceramicznej.
  • Pawilon mieszkalny „B”, zbudowany w pierwszej połowie lat 60. XX wieku, jest trzypiętrowym budynkiem połączonym z pawilonem „A” łącznikiem, tworzącym kształt litery „H”. To właśnie tutaj mieszczą się oddziały III i IV zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych.
  • Dodatkowe budynki to brama główna, garaże i pomieszczenia gospodarcze, które wspierają funkcjonowanie jednostki.

Cały kompleks jest otoczony murem ochronnym, częściowo wykonanym z cegły ceramicznej, który został podwyższony zgodnie z planem ochrony jednostki.

Infrastruktura:

Areszt posiada sześć placów spacerowych, plac rekreacyjny, salę widzeń, salę terapeutyczną, kantynę, bibliotekę, cztery świetlice oraz kaplicę. Świetlice są wyposażone w sprzęt audiowizualny, prasę i sprzęt sportowo-rekreacyjny. Działa tu sieć radiowęzłowa i telewizja kablowa do przekazywania informacji, pogadanek, audycji profilaktyczno-wychowawczych oraz emisji filmów i programów edukacyjnych.

Działalność resocjalizacyjna i kulturalno-oświatowa:

Areszt aktywnie współpracuje z lokalną społecznością w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji społecznej skazanych. Prowadzone są kursy zawodowe i programy umiejętności społecznych, profilaktyki agresji oraz uzależnień. Organizowane są również wydarzenia kulturalno-oświatowe, takie jak koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne oraz spotkania z interesującymi osobami.

Posługi religijne:

Osadzonym umożliwia się uczestnictwo w posługach religijnych, katechezie, spotkaniach Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz kontaktach z przedstawicielami innych wyznań.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Areszt Śledczy Tarnowskie Góry | e-Paczka Areszt Śledczy Tarnowskie Góry | Wypiska Areszt Śledczy Tarnowskie Góry | Widzenia Areszt Śledczy Tarnowskie Góry

Areszt Śledczy Tarnowskie Góry - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›