Areszt Śledczy Kraków

Montelupich 7
31-155 Kraków
woj. małopolskie
Zobacz na mapie
telefon:12 630 11 00
e-mail:as_krakow@sw.gov.pl
widzenia:

Ustalenie dnia i godziny widzenia wymaga umówienia przez osoby odwiedzające pod numerem telefonu 691 350 536 w godzinach 9:00-14:00.

1. Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w turach I i II oraz w piątki.

2. Widzenia dla osób skazanych odbywają się w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w turze III, a także w czwartki oraz w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.

3. W dniach 1 stycznia, 1 maja, 1 listopada, 25 grudnia nie ma widzeń i biuro przepustek jest nieczynne.

4. Widzenia, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywają się w sali widzeń w trzech turach:

I - tura godz. 9:30-10:30

II - tura godz. 12:00-13:00

III - tura godz. 14:30-15:30

Areszt Śledczy w Krakowie jest przeznaczony dla wszystkich kategorii tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet. Łączna pojemność jednostki wynosi 698 miejsc, z czego budynek penitencjarny może pomieścić 621 osób. Szpital w areszcie oferuje 77 miejsc, w tym 50 w oddziale wieloprofilowym zachowawczym oraz 27 w oddziale psychiatrii sądowej.

Lokalizacja i architektura

Areszt Śledczy w Krakowie jest jedną z najbardziej znanych jednostek penitencjarnych w Polsce. Znajduje się w centrum miasta przy ul. Montelupich 7, na obszarze około 1 hektara. Na jego terenie znajdują się dwa główne budynki: mieszkalny, z centralnie umieszczoną klatką schodową, oraz administracyjno-szpitalny. Obiekty te, wybudowane w latach 1880-1890, zostały zmodernizowane w latach 70. XX wieku i są wpisane do rejestru zabytków. Pozostałe sześć budynków powstało w latach 1955-1976 i są używane do celów administracyjno-gospodarczych, w tym jeden, który mieści Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, nadzorujący jednostki penitencjarne w okręgu krakowskim.

Funkcje i zadania

Podstawowym zadaniem Aresztu Śledczego w Krakowie jest zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania karnego, zapobieganie demoralizacji wśród osadzonych oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa. Organizacja jednostki jest dostosowana do tych zadań i obejmuje różne piony służb, takie jak dział penitencjarny, ochrony i kwatermistrzowski. W strukturze Aresztu Śledczego w Krakowie działają również:

  • Ośrodek Diagnostyczny, gdzie prowadzone są badania psychologiczne;
  • Oddział Psychiatrii Sądowej z 27 miejscami, w tym 5 dla chorych psychicznie skazanych wymagających leczenia szpitalnego;
  • Oddział Wieloprofilowy Zachowawczy z 50 łóżkami, przyjmujący także osoby z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi;
  • Pracownie rtg, usg i gastroskopii;
  • Pracownia analityczna;
  • Apteka Zakładowa – Okręgowa;
  • Program Metadonowy, działający od 2003 roku, który jest pierwszym w polskich jednostkach penitencjarnych programem leczenia substytucyjnego dla osób uzależnionych od opiatów, realizowanym we współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera w Krakowie, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Warto zaznaczyć, że te jednostki organizacyjne świadczą usługi nie tylko dla osadzonych w krakowskim areszcie, ale również dla innych jednostek penitencjarnych w inspektoracie krakowskim, a w przypadku Oddziału Psychiatrii Sądowej, także dla kilku województw południowej Polski.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Kraków | e-Paczka Kraków | Wypiska Kraków | Widzenia Kraków

Areszt Śledczy Kraków - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›