Areszt Śledczy Kraków

Montelupich 7
31-155 Kraków
woj. małopolskie
telefon: 12 630 11 00
e-mail: as_krakow@sw.gov.pl
widzenia:

1. Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w piątki (I , II i III tura) oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca (tury I i II).

2. Widzenia dla osób skazanych odbywają się w czwartki, niedziele oraz pierwszą i trzecią sobotę miesiąca (III tura).

3. W dniach 1 stycznia i 1 listopada nie ma widzeń i biuro przepustek jest nieczynne.

4. Widzenia, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywają się w sali widzeń w trzech turach:

I - tura godz. 9:30-10:30

II - tura godz.12.00-13:00

III - tura godz.14:30-15:30

Zarządzenia na widzenie z tymczasowo aresztowanymi i prośby (pisemne) o udzielenie widzenia ze skazanymi przyjmowane są na następujących zasadach:

na I turę do godziny 8:00

na II turę do godziny 10:00

na III turę do godziny 12:30

Informuję, iż zgłoszenia osób na widzenia będą przyjmowane zgodnie z kolejnością udzielanych widzeń poszczególnych tur widzeniowych tj.

w pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia osób na I turę

w drugiej kolejności przyjmowane są zgłoszenia osób na II turę

w trzeciej kolejności przyjmowane są zgłoszenia osób na III turę

Poza kolejnością zgłoszeń udziela się widzeń kobietom w zaawansowanej ciąży oraz osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, osobom niepełnosprawnym o widocznym stopniu niepełnosprawności ( poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 20 zgłoszeń, niezależnie od sposobu ich udzielenia.

5. Uprawnienia do dłuższych i dodatkowych widzeń realizowane są tylko po I i II turze. Widzenia z osadzonymi zakwalifikowanymi jako stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi odbywają się we wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00. Widzenia z pacjentami Szpitala uzależnia się od stanu zdrowia chorego i mogą się odbyć wyłącznie za wcześniejszą zgodą lekarza.

6. Odwiedzający nie mogą wnosić na teren aresztu jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów żywnościowych. W trakcie widzenia udzielonego w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą (widzenie „przy stoliku”) istnieje możliwość spożywania artykułów żywnościowych zakupionych w bufecie usytuowanym w sali widzeń.
I - tura godz. 9:30-10:30
II - tura godz.12.00-13:00
III - tura godz.14:30-15:30

Reklama
Reklama
Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML