Skarga pauliańska- czyli jak odzyskać długi?

11 stycznia 2021

skarga pauliańska ucieczka z majątkiem zpozdrowieniemSkarga pauliańską narodziła się w Starożytnym Rzymie jako odpowiedź na bezradność obowiązującego prawa wobec popełnianych przez dłużników naruszeń.

Początkowo, zanim wprowadzono sformalizowaną ścieżkę w postaci skargi paulińskiej, w Starożytnym Rzymie wierzyciel chcąc dochodzić swoich należności, mógł pociągnąć dłużnika do odpowiedzialności osobistej. Dopuszczalna była niewola za długi, sprzedanie dłużnika, a nawet jego poćwiartowanie. Z biegiem lat uległo to znacznemu przekształceniu i zakazano posiłkowania się sferą osobistą a jedynie majątkiem dłużnika. Wskutek tego dłużnicy dążyli do wyzbywania się swoich majątków. W odpowiedzi na takie nieuczciwe działania wprowadzono instytucję skargi pauliańskiej, która miała na celu pozbawienie skuteczności takich działań.

Skarga pauliańska, jak w pierwowzorze, w polskim ustawodawstwie jest jednym ze środków ochrony wierzycieli przed oszukańczym wyzbyciem się majątku przez dłużników (najczęściej stosowaną praktyką jest przepisywanie majątku na członków najbliższej rodziny). W momencie kiedy postępowanie komornicze zostanie umorzone, wierzyciel nadal ma możliwość odzyskania należności. Jedną z nich jest złożenie do sądu skargi paulińskiej. 

Celem skargi pauliańskiej jest uznanie czynności prawnej jakiej dokonał dłużnik (przekazanie majątku osobie trzeciej) za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela. W związku z tym, pozytywne rozstrzygnięcie na drodze sądowej zapewnia wierzycielowi możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej, z środków które zostały przekazane przez dłużnika osobie trzeciej. 

Aby skorzystać z możliwości złożenia skargi i dochodzenia swoich praw na drodze sądowej muszą być spełnione następujące warunki:

  • dłużnik po dokonaniu czynności prawnej (np. zawartej umowy darowizny) staje się niewypłacalny. Wierzyciel musi udowodnić przed sądem, że czynność dokonana przez dłużnika poskutkowała jego pokrzywdzeniem.
  • dłużnik działał rozmyślnie, z chęcią pokrzywdzenia wierzyciela
  • osoba trzecia wiedziała, lub miała możliwość pozyskania takiej wiedzy, że dłużnik działa z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela
  • uzyskanie przez osobę trzecią korzyści majątkowej

Skarga pauliańską stanowi jedną z możliwości prawnych służących ochronie praw wierzycieli mających na celu kwestionowanie czynności, których dokonują na ich szkodę dłużnicy, jednak wybór właściwej wymaga dogłębnej analizy i oceny okoliczności, której powinien dokonać doświadczony prawnik.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani