Kobieta w ciąży, a odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

15 sierpnia 2017

Ciąża odbywanie kary zpozdrowieniemCiężarówka – tak nazywana jest w slangu więziennym kobieta w ciąży przebywająca w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

W Polsce są dwie jednostki penitencjarne (w Grudziądzu i w Krzywańcu) przystosowane do tego, aby kobiety w ciąży / wychowującej dziecko mogły czekać na wyrok lub odbyć karę pozbawienia wolności. Miejsce gdzie przyszła lub młoda mama może wychować dziecko nazywa się Domem dla matki z dzieckiem.

Kobiety ciężarne i karmiące przebywające w jednostce penitencjarnej mają zapewnioną opiekę specjalistyczną, włączając opiekę przed i  poporodową, kursy edukacji rodzicielskiej oraz badania profilaktyczne i diagnostyczne.

Kobieta ciężarna może skorzystać z odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności na okres trzech lat po urodzeniu dziecka.

Kobietom będącym w ciąży i matkom karmiącym przysługuje szereg dodatkowych uprawnień m.in. prawo do dłuższego spaceru oraz do dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych. Wobec nich nie można stosować kary dyscyplinarnej pozbawienia możliwości otrzymania paczki żywnościowej oraz ograniczenia lub pozbawienia możliwości realizacji zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych. Kobiet w ciąży i karmiących nie można również umieszczać w celi izolacyjnej.

W pewnych przypadkach dyrektor jednostki penitencjarnej może odstępować od sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności przewidzianego w regulaminie.

Kobieta po 28. tygodniu ciąży nie może zostać przyjęta do odbycia kary pozbawienia wolności, chyba, że w sytuacji gdy kobieta zgłasza się lub zostaje doprowadzona po przerwie w wykonywaniu kary lub ucieczce lub gdy nie powróciła w wyznaczonym czasie z przepustki. Wyjątek stanowi także sytuacja gdy w jednostce penitencjarnej, w której ma odbyć się kara, funkcjonuje szpital z oddziałem mogącym zapewnić kobiecie specjalistyczną opiekę medyczną.

Dwa miesiące przed wyznaczonym terminem porodu kobietę umieszcza się w szpitalnym oddziale ginekologiczno-położniczym w Zakładzie Karnym lub Areszcie Śledczym.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›