Zakład Karny Lubliniec

Sobieskiego 6
42-700 Lubliniec
woj. śląskie
telefon: 34 353 02 81
e-mail: zk_lubliniec@sw.gov.pl
widzenia:

w poniedziałki udzielane są widzenia bez dozoru funkcjonariusza oraz widzenia bez dozoru funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu w godzinach 7.30 – 15.30

w czwartki udzielane są widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych w godzinach od 8.00 – 16.00 (po uzyskaniu zgody organów dysponujących).
Widzenia dla tymczasowo aresztowanych są udzielane również w każdą II niedzielę miesiąca w godzinach 14.00 - 16.00

w piątki udzielane są widzenia dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, w godzinach od 8.00 – 16.00;

w II niedziele miesiąca w godzinach 8.00 - 14.00, a w pozostałe niedziele w godzinach 8.00 - 16.00 udzielane są widzenia dla skazanych, zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu otwartego, półotwartego oraz zamkniętego.
Poniedziałki 7:30 - 15:30 (bez nadzoru i w oddzielnym pomieszczeniu bez nadzoru)

Czwartki 8:00 - 16:00 (dla tymczasowo aresztowanych)

Piątki 8:00 - 16:00 ( dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i psychotropów)

II niedziela miesiąca 14:00 - 16:00 ( dla tymczasowo aresztowanych)

II niedziela miesiąca 8:00 - 14:00 ( dla skazanych)

Pozostałe niedziele 8:00 - 16:00 ( dla skazanych zakwalifikowanych do odbycia kary w warunkach zakładu karnego typu otwartego, półotwartego oraz zamkniętego

Reklama
Reklama
Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML