Areszt Śledzy w Bielsku-Białej

Słowackiego 15A
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
telefon: 33 828 05 11
e-mail: oz_bielsko_biala@sw.gov.p
widzenia:

Dni udzielania widzeń: wtorek, piątek oraz dni ustawowo wolne od pracy.

2. Dla tymczasowo aresztowanych sposób udzielania widzenia określa organ lub organy dysponujące w zarządzeniu o zgodzie na widzenie. Tymczasowo aresztowanym, wobec których wykonywana jest kara pozbawienia wolności w innej sprawie, udziela się widzeń w ilości wynikającej z podgrupy klasyfikacyjnej (pod warunkiem posiadania zarządzenia o zgodzie na widzenie organu dysponującego). Widzenie trwa 60 minut.

3. Tymczasowo aresztowani skazani wyrokiem nieprawomocnym, którzy nie wyrazili pisemnej zgody na stosowanie wobec nich przepisów o wykonaniu kary pozbawienia wolności, korzystają z widzeń na zasadach określonych dla tymczasowo aresztowanych.

4. Skazany ma prawo do widzenie z członkami rodziny lub innymi osobami bliskimi.

5. Uzyskanie widzenia z osobą nie wymienioną w punkcie 4 wymaga pisemnej zgody dyrektora.

6. Zarządzenia o zgodzie na widzenia dla tymczasowo aresztowanego oraz wnioski na widzenia dla skazanych przyjmowane są w dni widzeń od godz. 8.00 do 14.00. Wejście na widzenie następuje według kolejności przyjętych zgód i zarządzeń na podstawie wydanych numerków. W przypadku dwukrotnej nieobecności na wezwanie do wejścia, numerek zostaje anulowany, a osoba trafia na koniec kolejki.
8:00 - 14:00

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML