Jak wygląda przyjęcie osoby tymczasowo aresztowanej do aresztu śledczego?

10 sierpnia 2020

Podczas przyjęcia do aresztu śledczego wykonuje się szereg czynności, na które osadzony powinien być przygotowany. Pojawią się pytania, informacje, prawa i obowiązki. O czym warto wiedzieć?

Co trzeba mieć, co oddać i o co będą pytać

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 23 czerwca 2015 r. (Dz.U.2020.869) – dokumentem niezbędnym do przyjęcia tymczasowo aresztowanego jest odpis postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

Przyjęcia odbywają się codziennie poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Tymczasowo aresztowany powinien stawić się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub w sobotę w godzinach 8-12. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie może odbyć się w innym dniu i godzinie.

Osadzony musi podać: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, zawód, kolor oczu i włosów oraz – w celu przydzielenia do odpowiedniej celi – informacje o miejscu zameldowania i zamieszkania, uzależnieniu od wyrobów tytoniowych, stanie zdrowia czy wcześniejszych aresztowaniach.

Aresztowany musi również poddać się następującym czynnościom identyfikacyjnym: sfotografowanie, oględziny ciała, pobranie odcisków palców. Oprócz tego osadzony musi zdeponować dokumenty, pieniądze oraz przedmioty, które wskaże służba więzienna. Reczy te mogą zostać przekazane wskazanej przez aresztowanego osobie. W takiej sytuacji musi jednak podać jej dane wraz z adresem zamieszkania.

Prawa osoby tymczasowo aresztowanej

Do praw osadzonego należy podanie danych osób, z którymi chce utrzymywać kontakt oraz możliwość zawiadomienia bliskich, instytucji i/lub prawnika o aktualnym miejscu pobytu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016 poz. 2290) – aresztowany otrzymuje pościel, sprzęt stołowy, środki higieny osobistej, a także odzież, bieliznę i obuwie, jeśli jego własne rzeczy są niezdatne do użytku.

Na początku osadzony trafia do celi przejściowej, w której może przebywać do 14 dni. W tym czasie odbywają się wstępne badania lekarskie i zabiegi sanitarne. To również moment na zapoznanie się z informacjami o sprawach bytowych, także tych związanych z zasadami bezpieczeństwa i dyscypliny.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML
PRO CIVIUM Niepokonani